ADATÉRTÉKESÍTÉS.

A tartalomszolgáltatók új bevételi forrásra tehetnek szert az adataik tudatos felhasználásával és értékesítésével, az ügynökségek és a hirdetők pedig a nagy méretű és pontos adatbázis segítségével hatékonyan érhetik el célközönségüket. Szolgáltatásunk számára fontos az adatok, illetve a magánszféra védelme, így személyes adatokat nem gyűjtünk, és nem használunk fel. Az adatok feldolgozását, a szegmensek kialakítását, az adatok értékesítését, az adat alapú hirdetési megoldások szolgáltatását az adatmenedzsment platform (data management platform) azaz a DMP rendszer végzi, amilyen a DataMe Kft. is.

PRIVATE DMP.

PDMP szolgáltatásunk keretén belül, az adattulajdonos maga határozza meg, hogy milyen módon szeretné adatait a programmatic hirdetési ökoszisztémában felhasználni. Meghatározott szereplőknek (ügynökségeknek, hirdetőknek) adhat meghatározott jogosultságokat az adatok igénybevételére. A DataMe Kft. adatfeldolgozó alvállalkozóként segíti az ügyfelét az adatvezért marketing stratégia kialakításában és megvalósításában.

Mikor van szükség PDMP szolgáltatásra?

  • Ha az adott szervezet rendelkezik saját ügyféladatbázissal, amit programmatic hirdetési rendszerekben is szeretne felhasználni/értékesíteni.

  • Ha adatbázisa még nincs, de rendelkezik olyan webes/mobilwebes felületekkel, ahol az ügyfelek megfordulnak és felmerül az igény az ebből keletkező adatok külső vagy belső használatára.
  • Ha szükség van egy olyan szakmai partnerre aki a technológiai megoldás mellett üzleti logika felépítésében is segítséget nyújt.

TANÁCSADÁS.

Rendelkezésre állnak internetezői adatok, de ezek felhasználása nem megoldott? Technológiai kérdések merülnek fel, vagy épp a megfelelő szoftverek hiányoznak az adatok használatához?
0
Résztvevő URL
0
Azonosító különböző szegmensben
0
Egyedi azonosító

GYIK.

Az Aggregátor tevékenysége, hogy internetezők anonim adatait összegyűjti, és ezen adatokból egy aggregált adatbázist hoz létre, melyet értékesít.
Az Adatszolgáltató a rendelkezésére álló, általa megjelölt URL-címek illetve egyéb felhasználó adatbázisokat szolgáltatja az Aggregátor részére.
A DataMe Kft. által fejlesztett rendszer, melyben az Adatszolgáltatók által rendelkezésre bocsátott adatok feldolgozása, szegmentációja folyik.

“Data Management Platform. A DataMe Kft. az adatok értékesítésére olyan DMP-ket üzemeltető cégekkel szerződik, melyek biztosítják az adatok disztribúcióját. A bevételek elosztása a szerződött DMP partnerek által hozzáférhetővé tett elszámolások alapján történik. A PDMP más néven Private DMP pedig olyan megoldást jelent, ahol az adatbázisban tárolt adatokhoz csak az adatok tulajdonosa illetve az általa meghatározott szereplők férhetnek hozzá.”

Az Adatszolgáltatótól származó felhasználói adatok forrása lehet egyrészt meghatározott online médiahirdetési felület, azaz a megadott weboldal látogatói adatai (ún soft adatok), másrészt egyes weboldalakhoz tartozó felhasználói fiókok személyes adatnak nem minősülő adatai (ún. hard adatok). Az adatgyűjtéssel érintett látogatói soft adatok személyes adatokat nem tartalmaznak.

Az internetes felhasználók által, a webes böngészésük során keletkező weboldal látogatási adatok.

Az egyes adatbázisokban előálló, vagy előállított adatok, úgy mint regisztrációs adatok, egyéb az adott felhasználóhoz kapcsolt információk.

A hard adatok vonatkozásában az Adatszolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy személyes adat, egyedi személyazonosításra alkalmas adat, hatósági adat nem kerül az Aggregátor felé átadásra, ezen adatok gyűjtése során a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget tesz.
Az Adatszolgáltató által számlázható díjak az Aggregátor által küldött (elérhetővé tett) forgalmi kimutatás alapján kerülnek megállapításra oly módon, hogy az Aggregátor az adatértékesítésből származó nettó bevételének előre egyeztetett %-át adja tovább az Adatszolgáltatóknak.
Az Adatszolgáltató a http://dmp.datame.hu oldalhoz kapott hozzáférésében folyamatosan nyomon követheti a bevételeit. Amennyiben a bevételek átlépik a számlázási összeghatárt, az Aggregátor számlabekérő dokumentumot küld az Adatszolgáltató részére.